• Huvudmeny

Jobbonär

Är du pensionär och fortfarande arbetar, ja då kan du numera kalla dig jobbonär.

Har du egentligen börjar ta ut pension, men deltidsarbetar för att dryga ut kassan eller för att du tycker att det är roligt? Då kan du kalla dig för jobbonär. Ordet har lanserats av ett pensionsförvaltningsbolag som ser en tydlig trend bland äldre: "Jobbonärerna blir allt fler, de som tar ut pension men som samtidigt jobbar. Idag jobbar faktiskt var tredje 69-åring och var tjugonde 80-åring i någon utsträckning”, säger Staffan Ström på Alecta i en intervju i Svenskt Näringsliv september 2019.

Jobbonär har förstås bildats för att leda tankarna till pensionär. De flesta substantiv som slutar på -är har kommit in i svenskan via lågtyskan eller franskan och är bildade med en avledningsändelse: konstnär, körsnär, funktionär, veterinär. Men nyordet jobbonär är förstås en helsvensk konstruktion som har fått sin form just för att anspela på orden jobb och pensionär – ett teleskopord, alltså. Exempel på andra nyord som bildats på det här sättet är cirkulent (cirkulär och konsument) och novent (november och advent) i nyordslistan 2020, liksom det numera väletablerade vabbruari (vabb och februari).

Uppdaterad 09 november 2021