• Huvudmeny

Twitter

Våra länkar till Twitter.

Namnfrågor på Twitter

Namnarkivet i Uppsala besvarar frågor om ortnamn, personnamn och övriga namn på Twitter. Twitternamnet är @namnfragor.

Länk

Språkrådets språkrådgivning

Språkrådet besvarar frågor om språk på Twitter.

Observera att vårt Twitternamn är @sprakradgivning. (På Twitter är @sprakradet det norska Språkrådet.)

Länk

Uppdaterad 09 november 2021