• Huvudmeny

Publikationer

Isof ger ut många olika publikationer inom våra olika ämnesområden. Här kan du söka bland böcker, tidskrifter, ordböcker med mera. Många av våra publikationer går att ladda ned kostnadsfritt som pdf och det går även att köpa tryckta exemplar.

Beställningsformulär hittar du vid varje enskild bokpresentation. Vill du beställa flera böcker hjälper vi dig gärna med din beställning. Läs mer på sidan Om våra publikationer.


Senaste publikationerna

 • Omslag, grön bakgrund med ljusare pratbubblor som blad på slingrande växtrankor. Flerspråkighet i arbete
  Det här är en vägledning om språkinlärning – med konkreta tips om hur du som har svenska som förstaspråk kan planera möten, sköta rekryterin...


 • Nationella minoriteter 2020

  Vart femte år görs en undersökning om allmänhetens kunskap om och attityd till Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den här ...
 • Språklagen och medborgaren

  I år (2019) har språklagen funnits i tio år. Det här är en rapport om språklagens betydelse och medborgarnas förståelse av den, baserat på e...
 • Svenskan är den fasta inredningen

  En rapport om språklig representation i det offentliga rummet och hur flerspråkighet synliggörs i offentlig miljö i Sverige, med vårdcentral...


Uppdaterad 09 november 2021