• Huvudmeny

Om immateriella kulturarv

Människor har i alla tider, alla generationer och i alla kulturer sjungit, dansat, spelat och berättat.

Folkdans.

Foto: www.fotoakuten.se

Oavsett varifrån i världen vi kommer och hur gamla vi är finns det mycket som vi delar i form av hantverk, ritualer, traditioner, danser, sånger och berättelser. Kanske är det inte så mycket vad vi gör utan just hur vi gör det som skiftar utifrån den tid vi lever i och den plats vi bor på.

Efter hand har nya sätt att tillverka saker, bruka jorden och laga den mat vi äter vuxit fram, ofta som ett resultat av möten mellan människor. Det kan röra sig om hur vi tar vara på naturens resurser, firar våra högtider, umgås med varandra, den musik vi spelar, ja, allt det som kan föra människor samman och som kan kallas för det immateriella kulturarvet. 

Immateriella kulturarv kan dra gränser och leda till utanförskap, men också skapa känslor av gemenskap, lust, skapande och kreativitet som berikar våra liv. De kan sammanföra människor från olika delar av världen, ge alternativa sätt att lära känna varandra och mötas. Genom att bygga upp kontakter mellan människor över hela världen kan vi lära av varandra.  

Varför hålla traditioner levande? 

Vi lever i en tid av allt snabbare förändringar. Vad som ses som kulturarv ändras med tiden. Mycket av det som förut var självklart riskerar att falla i glömska samtidigt som en mängd nya seder och bruk pockar på vår uppmärksamhet.

I en tid där människor, traditioner, idéer och varor rör sig fritt över kulturella och nationella gränser kan det kanske vara svårt att se den egentliga nyttan av att bevara tidigare generationers kunskaper. Samtidigt bygger praktiskt taget allt det vi vet och gör i dag på något som förts vidare från förr oavsett om det är teknik, musik, konstnärligt skapande eller något annat.

I dag får vi ofta anledning att fundera över hur och vad vi kan göra för att vår jord ska må bättre. Kanske kan immateriella kulturarv med fokus på småskalig produktion i kombination med utveckling av traditionella näringar anpassade till speciella klimat eller naturtyper vara en väg att gå. 

Uppdaterad 09 november 2021
FN-flagga.


In other languages