• Huvudmeny

Isofs uppdrag

Isof har ett uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med tillämpningen av konventionen i Sverige.

Som ansvariga för konventionsarbetet har Isof lagt grunden för en organisation som ska täcka alla de delar som det immateriella kulturarvet kan bestå av.

Eftersom det är ett stort område som består av allt från muntlig berättartradition och hantverk till kunskap om naturen har arbetet delats in i fyra olika områden, så kallade noder.

Varje nod består av en ansvarig myndighet och ett stort nätverk av olika organisationer, föreningar och ideella aktörer som ska samarbeta och sprida information om det arbete som pågår.

Arbetsområden för noderna

De fyra noderna har följande arbetsområden:

A. Isof och Nordiska museet Länk till annan webbplats.
Muntliga traditioner och uttryck, däribland språket som förmedlare av det immateriella kulturarvet samt sociala sedvänjor, riter och högtider; kunskap och sedvänjor rörande universum.

B. Nämnden för hemslöjdsfrågor Länk till annan webbplats.
Traditionell hantverkskunskap.

C. Statens musikverk/Svenskt visarkiv Länk till annan webbplats.
Framföranden – musik, dans och teater.

D. Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.
Kunskap och sedvänjor rörande naturen samt kulturarv som hör samman med materiella kulturarv och kulturmiljöer i Sverige.

Slutrapporten Levande traditioner

En slutrapport om tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige överlämnades till Kulturdepartementet den 14 februari 2014.

Läs mer

Slutrapporten Levande traditioner, 2014 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

Uppdaterad 09 november 2021