• Huvudmeny

Internationella nomineringar

Under en särskild nomineringsperiod varje år är det möjligt att föreslå nomineringar till en av Unescos internationella listor eller ett register. Nomineringsperioden för 2021 pågick mellan den 15 mars och 15 april och är nu avslutad.

Nästa nomineringsperiod infaller under våren 2022.

Under nomineringsperioden är det möjligt att lämna förslag till:

  • Den representativa listan över mänsklighetens immateriella kulturarv: här finns kulturarv som ska visa på mångfalden av och öka kännedomen om det immateriella kulturarvets betydelse.
  • Registret över goda metodiska exempel: här finns program, projekt och aktiviteter som visar hur man kan arbeta för att dokumentera och/eller föra vidare kunskap, och som kan tjäna som förebilder för arbetet med konventionen.

På Unescos webbplats kan du läsa mer om konventionens listor och register (information på engelska). Länk till annan webbplats.

Det går endast att lämna förslag på immateriella kulturarv eller goda metodiska exempel som redan är inskickade till Sveriges förteckning Levande traditioner. Även förslag som är under beredning kan behandlas.

Frågor och svar om nomineringar

Vilka förslag går att nominera till de internationella listorna?

De förslag som kan komma i fråga ska redan vara inskickade till Sveriges förteckning Levande traditioner. Även förslag som är under beredning kan behandlas.


Observera att förslaget ska vara förenligt med gällande internationella instrument om mänskliga rättigheter. Konventionen ställer också krav på ömsesidig respekt mellan samhällen, grupper och individer. Därtill betonas jämlikhet och hållbar utveckling.

Vem kan föreslå?

Nomineringar kan föreslås av exempelvis föreningar, privatpersoner och institutioner/organisationer. Förslag kan inte lämnas av företrädare för kommersiella intressen eller politiska organisationer.


Underlaget ska i möjligaste mån utformas i samverkan med utövarna. Då det finns en bestämd grupp utövare ska dessa vara delaktiga i att ta fram underlaget. Den som lämnar ett förslag måste vara beredd på att lägga ner mycket tid och arbete på processen.

 

Mer information om den internationella nomineringsprocessen finns på konventionens webbplats (information på engelska). Länk till annan webbplats.

Hur ska nomineringar föreslås?

Nomineringar föreslås via ett formulär som finns på Isofs webb i samband med nomineringsperioden. Nomineringsperioden för 2021 pågick mellan den 15 mars och 15 april och är nu avslutad.
Nästa nomineringsperiod infaller under våren 2022.

Vad tar vi hänsyn till i bedömningen?

Nomineringarna granskas utifrån konventionens kriterier samt de rekommendationer som ges för införande på listan och registret. Inlämnade förslag utvärderas på vetenskaplig grund av en expertkommitté. Alla inkomna förslag kommer att behandlas.

 

Särskild hänsyn tas bland annat till det civila samhällets betydelse för ett levande kulturarv med förankring och engagemang bland utövarna.

 

Prioriterade områden är:

  • goda metoder för vidareförande,
  • förslag som främjar hållbar utveckling och
  • kulturarv som delas mellan flera länder.

Eftersom Unesco har begränsade resurser för att behandla nomineringar, och i linje med Sveriges hållning i Unescofrågor, kommer vi endast att gå vidare med ett par förslag.

Vad händer sedan?

De förslag som lämnats in under nomineringsperioden 15 mars–15 april 2021 får besked om bedömningen senast den 30 juni 2021. En positiv bedömning leder till vidare arbete, där underlaget kvalitetssäkras i dialog med förslagsställarna.


Under hösten 2021 fattas beslut ifall det är möjligt att lämna in nomineringen till Unesco redan vid nästa nomineringstillfälle (senast den 31 mars 2022). I slutändan är det regeringen som på grundval av expertkommittén och Isofs bedömning, fattar beslut om vad som ska nomineras från Sverige.


Möjligheten att lämna internationella nomineringsförslag kommer att vara öppen en gång årligen.

Fler frågor?

För frågor var vänlig kontakta:

 

Annika Sjöberg

Samordnare för Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

E-post: annika.sjoberg@isof.se

Telefon: +46767877806

Uppdaterad 09 november 2021
Logga Levande traditioner

Kontakt


Annika Sjöberg
Samordnare för Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

E-post: annika.sjoberg@isof.se

Telefon: +46767877806