• Huvudmeny

Natur och världsbilder

Exempel på kunskaper, färdigheter, sedvänjor, tankemönster och trosföreställningar sprungna ur människors förhållande till naturen, och vår plats i världsalltet.

Uppdaterad 09 november 2021