• Huvudmeny

Metodiska exempel

Här finns program, projekt och aktiviteter som visar hur man kan arbeta för att dokumentera eller föra vidare kunskap och som kan tjäna som en förebild för arbetet med konventionen. Det kan vara olika föreningar, nätverk, utbildningar eller speciella tekniker som är inriktade på att dokumentera immateriella kulturarv. Som exempel kan nämnas berättarnätverk, workshops, kurser i hantverkstekniker, anordnande av seminarier och konferenser samt ideellt arbete.  

Lämna förslag på metodiska exempel

Har du förslag på något program, projekt eller aktiviteter som syftar till att dokumentera eller på annat sätt vidareföra immateriella kulturarv? Använd formuläret nedan. Fyll i så mycket du kan i fälten och beskriv med dina egna ord: Vad är det? Hur går det till? Vem eller vilka är berörda? Berätta gärna om bakgrunden och om tankar inför framtiden.

När du väl skickat in förslaget finns ingen möjlighet att göra ändringar i den ursprungliga texten. Tänk därför noga igenom vad du ska skriva. Tänk också på att spara din text i ett eget dokument. Skulle i efterhand du vilja tillägga eller ändra något kan du kontakta vår samordnare.

Alla förslag kommer att behandlas och du kommer så snart som möjligt att få ett besked om vi kan gå vidare med ditt förslag.

För att skicka med en fil (bild, videoklipp, ljudklipp etc.) använder du ett separat formulär som du hittar här.

Tänk på att de bilder eller videoklipp som du skickar in fritt ska kunna användas av Institutet för språk och folkminnen för publicering på hemsidan eller i andra sammanhang. Skicka därför bara in bilder eller videoklipp som du har full förfoganderätt över och bifoga uppgift om fotografens namn.

KontaktuppgifterSkicka förslag
Uppdaterad 09 november 2021