• Huvudmeny

Mattraditioner

Vad äter vi, och när, hur och varför? Mat hör ihop med människans överlevnad, men också med sociala mönster – kring maten skapas möten, upplevelser och traditioner. Det gäller såväl framtagning av råvarorna som tillagning av maten och rutiner kring måltiden.

Isof har ett speciellt regeringsuppdrag att främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning.

Uppdaterad 09 november 2021