• Huvudmeny
logga

Levande traditioner

Exempel på immateriella kulturarv
i Sverige

Immateriella kulturarv är det som vi inte fysiskt kan ta på – traditioner som lever och överförs mellan människor, handens och kroppens kunskaper, erfarenheter och kreativa uttryckssätt. Det kan vara olika former av hantverk, ritualer, musik, eller berättelser, sådant som upprepas och förändras.

Här finns en förteckning med exempel på immateriella kulturarv, det vi kallar levande traditioner. De som finns med här utgör en början. Det finns oändligt mycket mer.

Välkommen att lämna egna förslag!

Sök förslag


teckenspråk

Högtider och ritualer

Berättande

Berättande och
muntliga traditioner

Dans

Musik och dans

teckenspråk

Framträdanden

teckenspråk

Umgängesformer

teckenspråk

Hantverk

teckenspråk

Natur och världsbilder

teckenspråk

Metodiska exempel 

Uppdaterad 09 november 2021