#loadText ($preambleOrder $preambleText) #loadText ($titleOrder $titleText)
  • Huvudmeny

Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Department of Archives and Research, Gothenburg

Arkivet i Göteborg

Kontakt

Telefontid: växel, måndag–fredag kl. 9–16.30

Telefon: 0200-28 33 33 (växel)

E-post: goteborg@isof.se

Adress

Institutet för språk och folkminnen
Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Hitta till oss. Länk till annan webbplats.

Obs! Tillfälligt stängt för besök

Just nu gäller skärpta nationella råd och restriktioner som begränsar vår möjlighet att hålla arkiven öppna. Därför håller Isofs arkiv i Göteborg och Uppsala stängt tills vidare. När restriktionerna tillåter det öppnar vi åter våra arkiv för besök.

Vi förmedlar befintligt digitalt material, i den mån vi kan garantera bemanning. Kontakta oss gärna om du har behov av ett visst arkivmaterial. Som vanligt svarar vi på frågor och bistår med råd och hjälp via telefon och e-post: Rådgivning

Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19

Uppdaterad 09 november 2021

Frågor om dialekter, namn och folkminnen


Telefontid
: tisdag–torsdag,
10–12

Dialekter: 0200-24 33 00, dialekter@isof.se

Folkminnen: 0200-22 92 00, folkminnen@isof.se

Namn: 0200-38 44 44, namn@isof.se

Läs mer

Läs mer om Isofs rådgivning inom olika ämnen på sidan Rådgivning.