• Huvudmeny

Om oss

Isof är en myndighet som samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Vi arbetar också med språkvård och språkpolitik. Vår uppgift är att levandegöra och sprida vår kunskap samt att ge råd i språkfrågor.

Illustration Om oss.

Ämnesområden

I vår verksamhet ingår språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv. Vi forskar och deltar i internationellt samarbete inom våra områden.

Organisation

Isof har närmare hundra anställda och finns i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Verksamheten hos Språkrådet, myndighetens språkvårdsenhet i Stockholm, är huvudsakligen inriktad på språkrådgivning, föreläsningar, utgivning av språkböcker och språkpolitik.

Kontakt

Telefon (växel):
0200-28 33 33

Telefontider: måndag–fredag,
9–16.30.

E-post: registrator@isof.se

Fler kontaktuppgifter

Uppdaterad 09 november 2021