• Huvudmeny

Tillsammans: Föreningsliv

Institutet för språk och folkminnen vill dokumentera och synliggöra de vardagliga aspekterna av svenskt föreningsliv, som har spelat en stor roll för demokratiseringen av det svenska samhället.

Kollage med bilder föreställande pingisredskap, ett barnfotbollslag, ett schackbräde, människor som har ett möte, en person med en häst och två personer vid en öppen eld.

Berätta gärna för oss om dina erfarenheter av föreningsliv i Sverige!

Vi är intresserade att få kunskap om hur engagemanget i föreningar ser ut och har sett ut, vilka drivkrafterna är och vad föreningarna betytt för de involverade personerna, lokalsamhället och – i förlängningen – Sverige. Varför väljer så många att lägga stora delar av sin fritid på ideellt arbete? Vad betyder det för dem? Vad anser de att det ger samhället? Hur tycker de att samhället ser på denna insats? Vad händer om eldsjälarna blir färre och färre?

Om föreningen eller föreningarna

Din roll och kännedom om föreningen

Aktiviteter och svårigheter

Förändring och framtid

Erfarenhet och motivation

Om dig
För att vi ska kunna använda oss av dina svar i vår forskning vill vi gärna veta något om dig. Fyll gärna i uppgifterna nedan. Vill du vara anonym så ange ej namn och e-postadress.Arkivering och frågelistor
Fyll i nedan om du godkänner att dina svar införlivas i institutets offentliga samlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om institutets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar:  * (obligatorisk)

Jag vill ha information om framtida undersökningar:


Uppdaterad 09 november 2021

Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Läs mer

Kontakt

Susanne Nylund Skog
Telefon: 0735-58 60 76
E-post: Susanne Nylund Skog