• Huvudmeny

Minoritetsspråkspriset

Isof delar sedan 2012 årligen ut ett pris för att uppmärksamma goda insatser i arbetet för och med minoritetsspråk och som en uppmuntran till fortsatt arbete.

Fotografi föreställande överlämningen av ett diplom till vinnarna. De närvarande står uppradade med en armlängds avstånd mellan varandra, på Språkrådets kontor i Stockholm.

Isofs generaldirektör lämnar över ett diplom till Isabel Engwall, en av grundarna av Teckenspråkets röst. Från höger: Tommy Lyxell, språkvårdare svenskt teckenspråk på Språkrådet, Isabel Engwall, grundare Teckenspråkets röst, Martin Sundin, Isofs generaldirektör, Anna Gezelius, samordnare minoritetsspråk och Harriet Kowalski, chef för Språkrådet.

Minoritetsspråkspriset 2021

Nu är det dags att nominera till Minoritetsspråkspriset 2021. Priset delas ut till en person eller organisation som har gjort värdefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. Det kan till exempel vara språkpolitiskt arbete, kulturarbete, pedagogiskt arbete eller tolkning och översättning.

Notera att med minoritetsspråk i detta sammanhang avses inte bara de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska, utan alla språk förutom svenska, såväl talade som tecknade.

Lämna förslag senast måndagen den 15 februari 2021.

Ladda ner nomineringsblankett Word, 67.8 kB. (Word, 67.8 kB)

Tidigare pristagare

2020

Vinnare av Minoritetsspråkspriset 2020 blev föreningen Teckenspråkets röst, som arbetar för att döva människor ska kunna delta i samhällslivet på samma språkliga villkor som andra i samhället. De drivande krafterna bakom Teckenspråkets röst är grundarna Isabel Engwall och Rebecca Jonsson.

Nyhet: Teckenspråkets röst vinnare av Minoritetsspråkspriset 2020 (5 maj 2020)

Pressmeddelande: Minoritetsspråkspriset 2020 Pdf, 939.1 kB. (Pdf, 939.1 kB) (5 maj 2020)

2019

2019 års pristagare av Isofs minoritetsspråkspris blev Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski. De arbetar för att romska barn ska få utveckla sitt romska tal- och skriftspråk och därigenom stärka sin identitet och självkänsla. Deras arbete har bidragit till högre skolnärvaro och bättre skolresultat för romska ungdomar, samt större engagemang i ungdomarnas skolgång från både föräldrar och skolor. 

Pressmeddelande: Minoritetsspråkspriset 2019 Pdf, 112.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 112.2 kB) (26 april 2019)

2018

Henrik Barruk fick Minoritetsspråkspriset 2018 för hans insatser för att rädda umesamiskan.

Pressmeddelande: Minoritetsspråkspriset till Henrik Barruk Pdf, 157.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 157.5 kB) (25 april 2018)

2017

Patricia Fjellgren fick årets minoritetsspråkspris för sitt glädjefulla och professionella arbete med att återuppliva de samiska språken.

Pressmeddelande: Patricia Fjellgren får minoritetsspråkspris för samiska språkinsatser Pdf, 638.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 638.8 kB) (11 maj 2017)

2016

Minoritetsspråkspriset 2016 gick till Susanne Sznajderman-Rytz som prisas för sitt arbete med att stärka och synliggöra jiddisch. Priset delades ut av kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Pressmeddelande: Minoritetsspråkpris till profil inom jiddisch

2015

På Språkrådsdagen 6 maj 2015 delades Minoritetsspråkspriset ut till Sadeta Murić för hennes arbetet med att stärka flerspråkiga barns och elevers mångkulturella identitet.

Pressmeddelande: Minoritetsspråkspriset tilldelas Sadeta Murić

2014

År 2014 gick priset till Fred Taikon för hans arbete för det romska språket.

Pressmeddelandet: Minoritetsspråkspriset tilldelas Fred Taikon

2013

År 2013 delades Minoritetsspråkspriset ut till Josette Bushell-Mingo för hennes insatser för det svenska teckenspråket inom teatervärlden.

Pressmeddelande: Minoritetsspråkspriset 2013 till Josette Bushell-Mingo

2012

År 2012 delades Minoritetsspråkspriset ut till Kaisa Syrjänen Schaal för hennes breda engagemang för minoritetsspråken i Sverige. Läs pressmeddelandet.

Pressmeddelande: Tre språkvårdspris har delats ut

Priset

Själva priset, en skulptur av glas och öländsk kalksten, är skapat av konstnären Bodil Magnusson. Skulpturen består av ett ansikte, en trädstruktur och en snäcka – en fri tolkning av olika nyckelord: skörhet och styrka hos minoritetsspråken; ett trädlikt släktskap mellan språk och människor; könsneutralitet; positiv energi; evighet.

Minoritetsspråkspriset

Isofs minoritetsspråkspris delas ut till en person, förening, organisation, kommun eller liknande som gjort värdefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. Det kan till exempel gälla språkpolitiskt arbete, kulturarbete, pedagogiskt arbete eller tolkning och översättning.

Vem som helst kan föreslå en kandidat, men pristagaren utses av en extern jury. Jurymedlemmar är:

  • Lennart Rohdin
  • Ivan García
  • Lena Ekberg
  • Nadja Chekhov
  • Leena Huss

Personal på Isof och jurymedlemmar kan inte nomineras.

Uppdaterad 04 maj 2021

Konstnär: Bodil Magnusson. Foto: Rita Michelsson.

Kontakt

Anna Gezelius, samordnare minoritetsspråk

Telefon: 073-558 60 45

E-post: Anna Gezelius


Riina Heikkilä

Telefon: 0735-58 60 50

E-post: Riina Heikkilä


Jean Hessel

Telefon: 0735-58 60 52

E-post: Jean Hessel


Tommy Lyxell

Telefon: 0735-58 60 68

E-post: Tommy Lyxell


Baki Hasan

Telefon: 0735-58 60 49

E-post: Baki Hasan