• Huvudmeny

Vad är språkvård?

Språkvård handlar om att göra ett eller flera språk tillgängliga och lätta att använda för så många som möjligt i ett samhälle.

Närbild lexikon.

Det ska vara enkelt att ta orden och språksystemet i bruk. Man kan också behöva värna ett språks ställning gentemot andra språk. Själva ordet språkvård är ett lån från tyskans Sprachpflege, ’vård av språket, omsorg om språket’.

Språkvård kan delas upp i

  • språkvalsplanering
  • ord- och grammatikvård
  • tal- och textvård.

Språkvård förr och nu

Förr låg tonvikten i språkvården huvudsakligen på ord- och grammatikvård. I takt med att allt fler skriver allt mer och måste läsa mer i arbetet har behovet av tal- och textvård ökat.

Språkplanering och språkpolitik

Och i dag, när engelskan gör insteg på allt fler samhällsområden, har språkplanering och språkpolitik blivit särskilt viktigt. Det förstärks av att Sverige i dag är ett mångspråkigt land där det talas fem officiella minoritetsspråk och ca 150 olika modersmål.

Mycket av det som görs inom Isof kan sägas vara språkvård, inklusive namn- och dialektvård. Avdelningen Språkrådet arbetar med det huvudsakliga språkvårdsarbetet.

Uppdaterad 17 november 2019

Läs mer

Namn: Ortnamnsvård

Namn: Personnamnsvård