• Huvudmeny

När har man bindestreck i sammansättningar?

Man har väldigt sällan bindestreck i sammansättningar. I undantagsfall kan det behövas om uttrycket annars skulle bli svårläst.

Huvudregeln är att man sätter ut bindestreck endast då det finns risk för att läsaren annars kan misstolka ordet: glass-skål, vind-elverk. I de flesta sammanhang är dock risken för misstolkning liten.

Man kan också undantagsvis sätta ut ett bindestreck om uttrycket annars ger en svårtolkad ordbild: Rimbaud-eran, Surtsey-lava.

Man bör dock vara restriktiv med bindestreck i sammansättningar och reservera dem till tillfällen när det verkligen finns en risk för felläsning. En bättre lösning kan då ofta vara att formulera om sig.

Man behöver inte sätta ut bindestreck bara för att sammansättningen innnehåller ett inlånat ord. Man skriver alltså onlinetjänst, inte online-tjänst. Inte heller behövs bindestreck i sammansättningar med produkt- och företagsnamn, även om det ofta är så företagen själva skriver. Skriv Microsoftprogram, inte Microsoft-program. Det behövs inte heller något bindestreck i ord med två lika tecken i sammansättningsfogen. Skriv alltså spaanläggning, inte spa-anläggning

Uppdaterad 09 november 2021