• Huvudmeny

Milstolpar i svensk språkpolitik

Från Gustav Vasas bibel på 1500-talet till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2010.

Här finns en sammanställning av några av de initiativ och direktiv som präglat svensk språkpolitik.

1529–1944

Vi börjar med några historiska nedslag och tar avstamp år 1526 då Nya testamentet kommer på svenska.

1967–1999

Den språkpolitiska aktiviteten ökar från 1960-talet och framåt, då initiativen huvudsakligen handlar om att reformera svenskt myndighetsspråk.

1997–2010

Slutligen en summering av de senaste åren, då språkpolitiken plötsligt breddas och får ett genombrott.

Uppdaterad 09 november 2021