• Huvudmeny

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett av många minoritetsspråk som utvecklas och talas i Sverige. I språklagen har det svenska teckenspråket en ställning motsvarande de nationella minoritetsspråken.

Svenskt teckenspråk.

Svenskt teckenspråk på Språkrådet

Språkrådet, en del av Isof, ansvarar för språkvård och språkpolitik i svenska, nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk.

Språkvårdarna i svenskt teckenspråk:

  • Ger råd och stöd för alla som ska använda språket eller har frågor om språket.
  • Ger råd och stöd för alla om språkliga rättigheter.
  • Utarbetar teckenlistor inom olika samhällsområden.
  • Utreder och följer upp språkpolitiska frågor.
  • Arbetar med namnfrågor.
  • Arbetar med webbtillgänglighetsfrågor.


Aktuellt


Uppdaterad 09 november 2021

Rådgivning

Teckenspråksrådgivningen
nås på:

Telefon: 0200-28 33 33 (växel)

E-post: teckensprak@isof.se

Bildtelefon och texttelefon: sprakradet-teckensprak@t-meeting.se

Analog texttelefon: 040-6146483