• Huvudmeny

Koronasanasto

Coronaordlista

Julkaistu 2020

Svenska

Suomi

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden -hoito-opas

allmän smittspridning

tartunnan laaja leviäminen

allmän spridning

laaja leviäminen

allmänfarlig sjukdom

yleisvaarallinen tauti

andningsbesvär

hengitysvaikeus

andningsskydd

hengityksensuojain, hengityssuojain

andnöd

hengenahdistus

ansiktsmask

kasvomaski

ansiktsskydd

kasvosuojain

antikropp

vasta-aine

antikroppstest

vasta-ainetesti

antiviralt läkemedel

antiviraalinen lääke, viruslääke

asymtomatisk smitta

oireeton tartunta

coronasmitta

koronatartunta

coronatest

koronatesti

coronavirus

koronavirus

coronavirussmitta

koronavirustartunta

covid-19-smitta

covid-19-tartunta

distansarbete

etätyö

droppsmitta

pisaratartunta

epidemi

epidemia

EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC

EU:n tartuntatautivirasto, ECDC (ECDC:n käyttönimi)

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus, ECDC

exponering

altistus

extraordinär smittskyddsåtgärd

poikkeuksellinen tartuntasuojatoimi

feber

kuume

flockimmunitet

laumaimmuniteetti

flockskydd

laumasuoja

folkhälsa

kansanterveys

Folkhälsomyndigheten

Kansanterveysvirasto

förbud

kielto

halsont

kurkkukipu

handsprit

käsidesi, käsihuuhde

hemkarantän

kotikaranteeni

hosta

yskä; yskiä

huvudvärk

päänsärky

illamående

pahoinvointi

immunitet

immuniteetti, vastustuskyky

inkubationstid

itämisaika

inreseförbud

maahantulokielto

intensivvård

tehohoito

intensivvårdsavdelning, IVA

teho-osasto

intubering

intubaatio

isolering

eristys

karantän

karanteeni

katastrofmedicin

katastrofilääketiede

kirurgiskt munskydd

kirurginen suu-nenäsuojus

kontaktspårning

kontaktijäljitys

krisberedskap

kriisivalmius

krishantering

kriisinkäsittely

Krisinformation.se

Krisinformation.se-kriisi-informaatio

ledvärk

nivelkipu

luftvägsinfektion

hengitystieinfektio

Läkemedelsverket

Lääkevirasto

munskydd

suusuojain

muskelvärk

lihaskipu

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Yhteiskuntasuojelu- ja valmiusvirasto, MSB

nysning

aivastus

närkontakt

lähikontakti

pandemi

pandemia

personlig skyddsutrustning

henkilönsuojain

presymtomatisk smitta

tartunta ennen oireita

receptbelagt läkemedel

reseptilääke

receptfritt läkemedel

reseptittä saatava lääke

rekommendation

suositus

reserestriktion

matkustusrajoitus

respirator

hengityskone, respiraattori

restriktion

rajoitus

riskgrupp

riskiryhmä

R-tal

R-luku

samhällsfarlig sjukdom

yhteiskuntavaarallinen tauti

samhällsspridning

leviäminen yhteiskunnassa

samhällsviktig verksamhet

yhteiskunnallisesti tärkeä toiminta

sjukdomen covid-19

covid-19-tauti

sjukdomsförlopp

taudin eteneminen

sjukfrånvaro

sairauspoissaolo

sjukskrivning

sairausloma

skyddsglasögon

suojalasit

skyddshandske

suojakäsine

skyddsmask

hengityksensuojain, hengityssuojain; suojanaamari

skyddsutrustning

suojavaruste

skyddsvisir

suojavisiiri

smitta

tartunta; tartuttaa; tarttua

smittbärare

tartunnankantaja

smittkurva

tartuntakäyrä

smittsam sjukdom

tartuntatauti

smittskyddslag

tartuntasuojalaki

smittspridare

tartunnanlevittäjä

smittspridning

tartunnan leviäminen

smittspårning

tartunnanjäljitys

snuva

nuha

social distans

sosiaalinen etäisyys

social distansering

sosiaalinen etäisyydenotto, sosiaalinen etääntyminen

Socialstyrelsen

Sosiaalihallitus

statsepidemiolog

valtionepidemiologi

superspridare

superlevittäjä, supertartuttaja

symtom

oire

symtomfri

oireeton

syresättning utanför kroppen, ECMO

kehonulkoinen happeuttaminen, ECMO

säkerhetsavstånd

turvaväli

Tillväxtverket

Kasvuvirasto

torrhosta

kuiva yskä

trötthet

väsymys

underliggande sjukdom

perussairaus

utplaning av kurva

käyrän madaltaminen, tautihuipun tasaaminen

vaccin

rokote

visir

visiiri

Världshälsoorganisationen, WHO

Maailman terveysjärjestö, WHO

Uppdaterad 09 marraskuuta 2021