• Huvudmeny

Språkrådets språkseminarium i meänkieli 2020

Lue tämä meänkielelä!

Språkseminarium i meänkieli kommer att arrangeras en gång varje år, på olika platser i Sverige. 13-14 november 2020 är det dags igen!

Bild på ett pappersark som ligger på en randig matta. På arket står det med versaler "Kieliseminaari språkseminarium 13-14 marraskuuta november 2020 Matarinki Övertorneå Save the dage meankieli@isof.se".

Hösten 2020 arrangeras det andra språkseminariet i meänkieli!

Reservera datumet i din kalender:

Datum: 13-14 november

Plats: Övertorneå/Matarinki och digitalt på Kieliarena Länk till annan webbplats.

Språkrådet vid Isof arrangerar varje år ett meänkieliseminarium. Förra seminariet ägde rum i Uppsala år 2019. De föredragen kan fortfarande ses på webben UR Play.

Årets seminariedagar ordnas i samarbete med Samverkansplattformprojektet, där Övertorneå kommun, Uleåborgs universitet, Finland och Kvensk institutt, Norge deltar. Seminariet kommer att sändas digitalt. Föredragen sparas och man kan även se dem i efterhand på projektets hemsida Kieliarena.

Program

Programmet för årets seminarium handlar inte direkt om meänkieli, utan temat är viktiga frågor under revitaliseringen av ett hotat minoritetsspråk som meänkieli och kvänska. Frågor som berörs är bland annat skriftspråkets standardisering, språkberikad undervisning och språkbad.

Frågor som vi kommer att beröra är bland annat om hur ett skriftspråk generellt växer fram hos minoritesspråk. Vem bestämmer hur det ska skrivas? På vilket sätt ska undervisningen ta hänsyn till varieteter och lokala dialekter? Beslut om stavningen är viktig och rör inte bara undervisning, men ska synas till exempel i ortnamn på kartor och vägskyltning. Dessutom kommer vi att få inspiration till språkrevitalisering och få veta hur mindre språk kan få fler talare. Vad är språkbadmetoden egentligen? Hur gör man i de andra språken på Nordkalotten och runt om i världen?

du kan följa seminariet digitalt från kl 9.00 respektive dag på Kieliarena.com/video Länk till annan webbplats. eller Youtube. Länk till annan webbplats. Alla föreläsningar kommer även att vara textade på svenska.

Fredag 13 november

Johanna Collen/Samverkansplattformprojektet, Övertorneå kommun: Välkomstord

Marja-Leena Kivelä/Uleåborgs universitet: Kreativ språkundervisning

Annika Pasanen/Helsingfors universitet: Ett pånyttfött språk. Hur enaresamiskan återhämtade sig

Lördag 14 november

Martin Sundin/Institutet för språk och folkminnen: Välkomstord

Elina Palola/ Uleåborgs universitet: Finska skriftspråkets tillkomst och utveckling

Helka Riionheimo/Östra Finlands universitet: Kiännä da elvytä! Översättarutbildning för karelskspråkiga

Eira Söderholm/Norges arktiska universitet: Talemålet og skriftspråket til de finskættede minoritetene på Nordkalotten

Uppdaterad 09 november 2021

Om seminariet

Seminariet arrangeras av Språkrådet, Isof – Institutet för språk och folkminnen.

För vem?

För alla som är intresserade av meänkieli. Av språket eller av andra frågor som anknyter till det. För dig som är meänkielitalande, lär dig meänkieli, har rötter i meänkieliområdet, känner samhörighet med meänkieli – även om du använder ett annat namn på språket. Också du som arbetar med meänkieli eller med relaterande frågor kan finna seminariet intressant.

Kontakt

e-post: meankieli@isof.se