• Huvudmeny

Kieliraatin meänkielen seminaari 2019

Läs här på svenska!

Meänkielen seminaari tulhaan järjestämhään kerran vuessa, eri puolila Ruottia. Vuona 2019 seminaari piethiin Uppsalassa.

Bild på lyssnande publik i föreläsningssal.

Seminaari sai paljon asiasta kiinostunheita liikheele ja Isofin seminaarisali tuli täytheen. Utbildningsradio oli paikan päälä filmaamassa päivän ohjelman.

Ohjelma

Tästä sie löyät seminaarin ohjelman jonka saatat laata ittele Pdf, 228.3 kB. (Pdf, 228.3 kB).
Siinä esitelhään kans puhujat ja annethaan lyhkänen kuvvaus kaikista ohjelmanumeroista. Tässä alla oon kans muutampi seminaarissa pietty Power Point -esitelmä. Utbildningsradio oli kans paikan päälä filmaamassa. Heän filmaamat esitelmät sie löyät UR:n kotisivulta tästä länkistä: urplay.se Länk till annan webbplats.. Seminaarin esitelmät lähätethään kans Kunskapskanalenissa 6 päivä maaliskuuta kello 14:50 alkain.

Meänkielen tialektista

(meänkielelä)
Birgitta Rantatalo

Onko meänkielessä tialektia? Missä niitä puhuthaan? Millä mallin net eroaa toisista? Onko niissä paljon sammaa? Birgitta Rantatalo, oon johtanu sanakirja- ja paikannimiprujektia ja tekkee oman yrityksen kautta töitä jokka liittyy minuriteettikiehleen ja muutenki minuriteethiin. Tästä sie löyät hänen esitelmän. Powerpoint, 1.8 MB. (Powerpoint, 1.8 MB)

Minuriteettikielityöstä Luulajan kunnassa

(ruottiksi)
Anne-Mari Angeria, Viktoria Björklund & Nils-Bertil Heikka
Luulaja oon jo aikasemmin ollu suomen kielen hallintoaluekunta ja vuona 2018 siittä tuli kans meänkielen ja saamen hallintoaluekunta. Kunka tämä utukaisen uusi hallintoaluekunta sitten tekkee työtä meänkielen kans? Siittä meile selittää Anne-Mari Angeria. Tästä sie löyät hänen esitelmän. Powerpoint, 9.6 MB. (Powerpoint, 9.6 MB)

Elokuussa 2019 Luulajan kunta oli paljon meetiassa. Sillon auasthiin Charlottendalsin esikoulun monikielinen osasto. Viktoria Björklund ja Nils-Bertil Heikka puhuvat siittä minkälaisia visiuunia ja strateekia oon siinä työssä mitä tehhään kansalisten minuriteettien kans esikoulussa ja koulussa. Tästä sie löyät heän esitelmän. Pdf, 2.3 MB. (Pdf, 2.3 MB)

Kansanusko Tornionlaaksossa

(ruottiksi)
Tommy Kuusela

Kielen ja kansanperintheen instityytin arkkiivissa oon villin paljon materiaalia. Muisteluksia oon koottu eri puolilta Ruottia, 1800-luvun puolivälistä aina tähän päihvään asti. Arkkiivissa oon kans jännittävvää materiaalia Tornionlaaksosta, joka oon yks meänkielen perintheisistä puhuma-aluheista. Tässä esitelmässä Isofin tutkija ja arkkiivin hoitaja Tommy Kuusela selittää siittä minkälaisia uskomuksia ja käsityksiä Tornionlaaksosta oon koottu muisthoon. Kuulema kans taikauskosta ja olenoista. Kaikin pohjaa arkkiivissa olehvaan materiaahliin. Tästä sie löyät hänen esitelmän. Powerpoint, 7.1 MB. (Powerpoint, 7.1 MB)

Bild på kvinna som sätter en nål i en Sverigekarta. Kartan har svarta och vita nålar utplacerade.

Seminaarissa oli kans kartta, mihin osalistujat sait laittaa mustan neulan sille paikale missä het oli syntyny ja valkean neulan sille paikale missä asuvat nytten. Sillä mallin saima nähä vähäsen osalistujitten jeukraafista taustaa.

Uppdaterad 09 november 2021

Seminaarista

Seminaarin järjestää Kieliraati, Isof – Kielen ja kansanperintheen instityytti.

Kelle?

Kaikile jotka oon kiinostunheet meänkielestä. Itte kielestä mutta kans muista siihen liittyvistä kysymyksistä. Sulle joka olet meänkielinen, opit meänkieltä, jolla oon juuret meänkielisillä seuvuila eli tunnet yhteenkuuluvuutta meänkielen kans – vaikka sie kuttusitki meänkieltä jollaki muula nimelä. Kans semmoset jotka tekkee työtä meänkielen eli siihen littyvien kysymysten kans saattavat tykätä ette seminaari oon intresantti.

Kieli

Tämä seminaari oon monikielinen. Jotku esitelmät oon meänkielelä, toiset ruottiksi. Katto tarkemin ohjelmasta mitkä esitelmä oon milläki kielelä.

Yhteys

e-post: meankieli@isof.se