• Huvudmeny

Jiddisch

Jiddisch är ett språk som i huvudsak talas av judar i många länder världen över. För många jiddischtalande i Sverige är det inte förstaspråk, men starkt förknippat med familjeliv och judisk kultur .

Ordbok jiddisch.

Jiddisch används bland släkt och vänner och i samband med förenings- och kulturaktiviteter. I dag finns ett nymornat intresse för språket, också bland svenska judar.

Talats i Sverige sedan 1700-talet

Jiddisch har talats i Sverige sedan slutet av 1700-talet, då judar tilläts bosätta sig i Sverige. Den jiddisch som finns i Sverige i dag är dock främst olika former av östjiddisch, som talats av judar som invandrat till Sverige ungefär från 1870-talet och framåt.

Ett germanskt språk

Jiddisch är ett germanskt språk med inslag av hebreiska och slaviska språk, ett språkligt arv från tiden för judarnas bosättning på den europeiska kontinenten under tidig medeltid. En jiddischtalare förstår nästan alltid tyska, men det är inte säkert att det omvända gäller. Jiddisch skrivs med hebreiskt alfabet; i dag förekommer dock även att det skrivs med latinskt alfabet.

Uppdaterad 09 november 2021

Kontakt


Telefon: 0200-26 88 88

Telefontid: onsdag 13–17

E-post: jiddisch@isof.se

Läs på jiddisch

Informationstexten Din rätt att använda nationella minoritetsspråk