• Huvudmeny

Bidrag till minoritetsspråken

En av Isofs uppgifter är att främja och vårda de nationella minoritetsspråken. Det gör vi bland annat genom att fördela statsbidrag som uppmuntrar projekt och insatser som leder till att fler får tillgång till sitt språk.

Språkrevitalisering, vad är det?

Under 1800- och 1900-talet rådde ett starkt språkideal i Sverige som innebar att alla helst bara skulle tala svenska. De barn som talade andra språk som finska, meänkieli eller samiska tvingades i skolan att överge sina språk till förmån för svenskan. Följden blev att flera generationer förlorade kunskaperna i sina modersmål.

Språkrevitalisering handlar om att återuppliva ett hotat språk. Genom olika insatser vill man att vuxna som har glömt eller bara har fått höra språket hemma som barn kan få väcka språket till liv igen och att barn inom de nationella minoritetsgrupperna ska ges möjlighet att lära sig sitt språk. Många föreningar anordnar t.ex. språkkurser eller språkbad, skrivarstugor för ungdomar, högläsning eller festivaler där man också för vidare kulturen som tillhör den nationella minoriteten.

Revitalisering av minoritetsspråken är viktigt eftersom de nationella språken är en del av det svenska kulturarvet. Därför behöver samhället på olika sätt uppmuntra och göra det enklare för dem som talar språken, eller vill lära sig dem, att föra kunskaperna vidare till nästa generation. Annars är risken stor att det inte längre finns någon som kan tala dem.

Exempel på revitaliserande insatser

Vilken typ av projekt går minoritetsspråksbidragen till och hur ser det språkrevitaliserande arbetet ut i olika delar av landet? Isof har samlat en mängd goda exempel på hur man kan arbeta med språkrevitalisering. Läs mer om några av projekten här!

Uppdaterad 09 november 2021