• Huvudmeny

Fackspråk och terminologi

Fackspråk och terminologi finns inom alla ämnesområden. När vi använder gemensamma termer kan vi kommunicera mer effektivt med varandra. Alla myndigheter har enligt språklagen ett särskilt ansvar för att arbeta med sitt fackspråk och sin terminologi.

Isof följer, främjar och samordnar terminologiarbete inom offentlig förvaltning.

Aktuellt

Kontakt


Åsa Holmér
Telefon: 073-558 60 66

Karin Webjörn
Telefon: 073-558 60 99

E-post: terminologi@isof.se

Uppdaterad 14 januari 2021