• Huvudmeny

Våra ämnesområden

Isof är en svensk myndighet med fokus på språkvård, dialekter, namn och folkminnen. Vi forskar, ger råd och publicerar böcker och tidningar inom våra ämnesområden. Våra arkiv är öppna för allmänheten, studenter och forskare.

Dialekter 

Isof har stora samlingar av dialekttranskriptioner och inspelningar. Vi arbetar med att bearbeta, bevara och bygga ut våra dialektsamlingar och med att forska och informera om svenska dialekter. Samlingarna består av inspelningar och skriftligt material och är tillgängliga för alla. Här på webbplatsen kan du läsa om vårt arbete och lyssna på dialektexempel. 

Folkminnen 

I Isofs arkiv finns resultatet av över hundra års arbete med att dokumentera folklig kultur: berättelser om människors liv och leverne i vardag och fest – från 1800-talets fiske- och bondesamhälle fram till dagens mångfaldssamhälle. Det är Sveriges största folkminnessamlingar. 

Namn

Isof har stora samlingar av ort- och personnamn med belägg från medeltiden fram till våra dagar. Samlingarna omfattar särskilt äldre skrivningar samt för ortnamnen också uppgifter om uttal. Vidare finns hänvisningar till tolkningar av namnen. Vi forskar om alla typer av namn och driver de båda långsiktiga projekten Sveriges medeltida personnamn och Sveriges ortnamn.  I Isofs uppgifter som myndighet ingår också att vi granskar förslag till namn på allmänna kartor och ger råd till olika myndigheter i frågor om ortnamn och personnamn.

Språkvård

Språkrådet är Isofs avdelning för språkvård. Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. Vi arbetar med de nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk, men har också till uppgift att följa andra språk i Sverige. Språkrådet följer också hur språklagen tillämpas och stödjer klarspråksarbetet inom myndigheter.

Uppdaterad 09 november 2021