• Huvudmeny

Uppdrag

Här hittar du information om de särskilda uppdrag som Isof har tilldelats av regeringen.

Regeringen beslutar om förutsättningarna för Isofs verksamhet. Det sker dels i årliga så kallade regleringsbrev, dels genom förordningar. Läs mer om Isofs instruktion och aktuella regleringsbrev.

Utöver instruktionen och de årliga regleringsbreven kan Isof även under det löpande verksamhetsåret få nya uppdrag av regeringen. Här är några av Isofs aktuella regeringsuppdrag:

Uppdaterad 09 november 2021