• Huvudmeny

Språkrådets omvärldsrapport

Språkrådet publicerar årliga omvärldsanalyser som beskriver språkutvecklingen och språkliga händelser under året.

I regleringsbrevet för 2008 fick Isof uppdraget att i samband med årsredovisningen redovisa en omvärldsanalys. Uppdraget var kopplat till språklagen som trädde i kraft den 1 juli 2009.

Omvärldsanalysen skulle enligt regleringsbrevet:

ta upp de förändringar och utvecklingstendenser i samhället som har betydelse för det svenska språkets, det svenska teckenspråkets och de nationella minoritetsspråkens utveckling.

Sedan 2011 har Isof inte längre någon formell skyldighet att ta fram en omvärldsanalys, men har forsatt att redovisa rapporter fram till 2017.

Uppdaterad 09 november 2021