• Huvudmeny

Remissvar

Här hittar du remissvar och yttranden från Isof.

2018

11 september 2018: Synpunkter på promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet Pdf, 174.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 174.2 kB) (U2018/02662/F) Pdf, 174.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 174.2 kB)

9 augusti 2018: Yttrande angående slutbetänkandet Pdf, 172.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 172.7 kB)Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå Pdf, 172.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 172.7 kB)(SOU 2018:10)

4 juni 2018: Remissvar på Internationaliseringsutredningens (U2017:02) delbetänkande En strategisk agenda för internationalisering Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.4 MB) (SOU 2018:3) Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.4 MB)

6 april 2018: Remissvar på Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk Pdf, 188.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 188.3 kB) (SOU 2017:91) Pdf, 188.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 188.3 kB)

4 april 2018: Remissvar på Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring Pdf, 683.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 683.9 kB) (SOU 2017:95) Pdf, 683.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 683.9 kB)

24 januari 2018: Remissvar på Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36) Pdf, 393.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 393.9 kB)

18 januari 2018: Remisssvar – Finansiering av public service (SOU 2017:79) Pdf, 724.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 724.9 kB)

2017

7 december 2017: Remissvar – Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Pdf, 317.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 317.6 kB)

5 oktober 2017: Remissvar på betänkandet Pdf, 206.3 kB. (Pdf, 206.3 kB)Nästa steg? – Förslag för en förstärkt minoritetspolitik Pdf, 206.3 kB. (Pdf, 206.3 kB)(SOU 2017:60) Pdf, 206.3 kB. (Pdf, 206.3 kB)

17 mars 2017: Remissvar på slutbetänkandet En gränsöverskridande mediepolitik – för upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80) Pdf, 232.6 kB. (Pdf, 232.6 kB)

23 februari 2017: Yttrande angående betänkandet En kännedomsrättslig reform (SOU 2016:79) Pdf, 129.9 kB. (Pdf, 129.9 kB)

2016

14 december 2016: Remissvar på betänkandet Kraftsamling mot antiziganism SOU 2016:44 Pdf, 149.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 149.2 kB) (14 december 2016)

23 november 2016: Remissvar på betänkandet Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46) Pdf, 99.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 99.4 kB)

10 november 2016: Underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram Pdf, 51.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 51.4 kB)

3 oktober 2016: Delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48) Pdf, 56.5 kB. (Pdf, 56.5 kB)

16 juni 2016: Remissvar på departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Pdf, 160.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 160.1 kB)

16 mars 2016: Remissvar på Museiutredningens betänkande Ny museipolitik (SOU 2015:89) Pdf, 26.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 26.7 kB)

2 mars 2016: Remissvar på Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 34 kB)

19 februari 2016: Synpunkter på utredningen Uppdrag om offentlig terminologi Pdf, 128.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 128.4 kB)

28 januari 2016: Kommentarer till Statskontorets undersökning om det framtida behovet av teckenspråks- och skrivtolkar Pdf, 47.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 47.1 kB)


Uppdaterad 09 november 2021