• Huvudmeny

18 september 2020

Hjälp oss med Lexins Bildteman!

Lexinredaktionen efterlyser åsikter och önskemål från användarna i arbetet med nya Bildteman.

Bildteman är en digital ordbok i Lexinserien, där uppslagsorden är illustrerade med bilder och ljud. I ett samnordiskt projekt skapas nästa generation av bildordboken.

Nu är arbetet med att revidera och uppdatera Bildteman igång, och Lexinredaktionen vill gärna ta del av användarnas idéer och åsikter. I enkäten som länkas nedan finns det möjlighet att föra fram åsikter i fyra frågor som går snabbt att besvara. Alla svar är anonyma.

Stort tack för din hjälp!

Enkät om Bildteman. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad 09 november 2021