• Huvudmeny

Tvåändsstickning

Tvåändsstickning är en stickningsteknik med anor från 1500-talet, där båda ändarna av ett garnnystan används samtidigt. Resultatet blir både slitstarkt och varmt.

Kategori: Hantverk

Geografiskt läge: Hela Sverige

Två par vantar. Båda är fingervantar, det ena paret stickade i brunt garn och det andra i vitt garn. På vantarna är färgglada broderier.

Till vänster: Ett par fingervantar stickade med tvåändsstickning, troligen under mitten av 1800-talet. Till höger: Tvåändsstickade brudgumsvantar tillverkade i Dalarna under 1800-talets senare hälft. Foto: Mona-Lisa Djerf, Nordiska museet (CC BY-NC-ND).

När man stickar med tvåändsstickning används båda ändarna av ett garnnystan, som stickas omlott varannan maska. Trådarna hålls också i höger hand, i stället för i vänster hand, när man stickar. Tekniken ger ett resultat som vid första anblick liknar klassisk slätstickning gjord med en tråd, men som är desto tätare i sin struktur. En tvåändsstickad vante eller strumpa är därför ofta varmare och mer slitstark än ett plagg stickat med en tråd. Vid en arkeologisk utgrävning hittades en vante som stickats med slätstickning som troligtvis tillverkades på 1500-talet.

Beskrivning

Tvåändsstickning är en stickteknik där du använder två trådar, två ändar, oftast från samma nystan, en inifrån och en utifrån nystanet. Trådarna hålls i höger hand och varannan maska stickas med den ena tråden och varannan stickas med den andra, samtidigt som trådarna snos om varandra. Resultatet blir en tät stickad yta som på rätsidan ser ut som vanlig slätstickning men på avigsidan får en randig, räfflad yta. Genom att använda två trådar kan du även sticka strukturmönster på ett unikt sätt, det kallas för mönsterkrus. När du gör mönsterkrus arbetar du med den ena tråden framför arbetet och den andra kvar bakom arbetet. Du stickar sedan växelvis aviga maskor med tråden framför arbetet och räta maskor med tråden bakom. Gör du ett helt varv på detta sätt blir det ett krokvarv. Två krokvarv efter varandra bildar en kedjegång.

Traditionellt har man stickat runt, rundstickning, med fem eller fler stickor. Tekniken har använts till bland annat strumpor, vantar, mössor och ärmar till livtröjor (jacka med stickade ärmar och vävt tyg i bålen). Några enstaka tröjor som är helt tvåändsstickade finns också bevarade.

Till äldre tvåändsstickade plagg har oftast tvåtrådigt z-tvinnat ullgarn använts. Lin och bomullsgarn har även använts, främst till högtidsvantar.

Ett tydligt åldrat stickat rektangulärt tygstycke i brunt. Under biten syns en tumstock.

Arkeologiskt fynd av ett tvåändsstickat stycke, hittat i Marsstrands hamn 1998. Stycket är troligen från sent 1600- eller tidigt 1700-tal. Foto: Bohusläns museum (CC BY-NC-ND).

Historik

1974 fann man vid en arkeologisk utgrävning i Falun en fingervante som visade sig vara tvåändsstickad. Utifrån fyndplatsen, Borns hyttegård, antog man att vanten var tappad före 1680. År 2017 har vanten daterats genom C14 metoden och nu anser man att den är mer än 100 år äldre, troligtvis från 1550. Ytterligare en fingervante har hittats i Falun, Bergsfogdevanten, som genom C14 metoden daterats till andra hälften av 1700-talet.

Fynden av fingervantarna ledde till att tvåändsstickningstekniken uppmärksammades och tekniken inventerades under 1980-90-talen. Boken Tvåändsstickat av Dandanell och Danielsson utkom 1984 och det var i samband med det som begreppet tvåändsstickning befästes. Tidigare hade man i folkmun sagt att man stickade med två ändar. En stor del av det stickade materialet i Dalarnas museums samlingar visade sig vara tvåändsstickat trots att det bara var registrerat som stickat. En förklaring till det kan vara att det var den tekniken som var vanligast så man hade inget särskilt namn på den. När tekniken att sticka med en tråd kom så omtalades i stället den tekniken i plagg såsom ”enomändsocka” eller ”entrådsvante”.

I samband med inventeringen upptäckte man att många fortfarande kunde tvåändssticka, framför allt enkla grova arbetsplagg, som vantar och sockor, men endast ett fåtal personer hade bevarat kunskapen att sticka mönsterkrus, sticka det typiska strukturmönstret, och att sticka de allra finaste dräktplaggen i tunna garner på tunna stickor.

Kunskapen att sticka tvåändsstickning har bevarats framför allt i skogslänen i Sverige där behovet av varma, slitstarka plagg var stort. Äldre föremål finns bland annat bevarade i Värmland, Dalarna, Härjedalen och Jämtland. I Dalarna ingår tvåändsstickade plagg i flera socknars dräktskick. Även i skogslänen på den norska sidan förekommer tvåändsstickning. Här är det främst traditionen att sticka arbetsvantar, oftast använda med den randiga sidan utåt, som levt kvar.

Vidareförande

Traditionellt har kunskapen traderats, från generation till generation. Behovet av varma och slitstarka plagg har gjort att kunskapen överlevt in i vår tid. I samband med att skolslöjden infördes i Sverige i början av 1900-talet genomfördes förändringen att alla skulle hålla tråden i vänster hand vid stickning. Det är ett snabbare sätt att sticka, men ger inte ett lika slitstarkt plagg. Trots detta har tvåändsstickningen utövats i hemmen.

Många kvinnor och män har stickat, men det har också funnits specialister som haft tvåändsstickning som sin försörjning. Många av de bevarade plaggen i museisamlingar har stickats av personer med stor skicklighet.

I dag lär sig många att sticka tvåändsstickning genom en utbredd kursverksamhet. I det personliga mötet och genom att få se tekniken utövas, se handgrepp och känna på kvaliteten förs kunskapen vidare. Intresset för tvåändsstickningen ökar över hela landet, och världen. Genom sociala medier får många kännedom om tekniken och intresset väcks. Youtube är en viktig källa för kunskapsöverföring, men fortfarande är mötet mellan människor viktigt.

Främjande

Intresset för tvåändsstickning växer. Flera instruktionsböcker på olika språk har givits ut. Idag kan du enkelt hitta stickbeskrivningar för tvåändsstickning på svenska och engelska bl.a. genom Ravelry, en nätbaserad sammanslutning med ca 6 miljoner medlemmar över hela världen (2018).

Tekniken bevaras och utvecklas.

Kommentera artikeln
Vill du kommentera den här artikeln? Använd kontaktformuläret nedan.Uppdaterad 09 november 2021

Läs mer/Länkar

Dandanell B, Danielsson U, 1984, Tvåändsstickat

Dandanell B, Danielsson U, Ankert K 2010, Tvåändsstickat

Meijsen C 2014, Lekker warm! Twijnend breien/ So warm! Twined knitting

Bredesen M 2016, Tveband Jakten på en strikketradisijon