• Huvudmeny

Talgljusstöpning

Talgljus var vanliga i hemmen innan fotogenbelysningen och stearinljusen slog igenom. I dag är det få som stöper talgljus.

Kategori: Hantverk

Kulturarv: Talgljusstöpning

Anmälare: Stiftelsen Skansen

Ansvarig nod:

Anmält datum: 6 december 2013

Geografiskt läge: Hela landet

Beskrivning

På följande sätt stöps talgljus:

  • Vatten kokas upp och hälls i stöpkärna.
  • Ren talg från får eller nötboskap smälts och hälls på vattnet. Talgen flyter på vatten och lägger sig ovanpå vattenskiktet.
  • Talgen bör hålla en temperatur på ca 80 grader i början av doppningen. När talgens temperatur kommit ner till cirka 55 grader måste talgen ösas upp, vattnet och talgen värmas på nytt.
  • Veken tvinnas till lagom tjocklek av lin- eller bomullsgarn. Veken kan även tillverkas av remsor rivna av tunnslitna linne- eller bomullstyger. Remsorna tvinnas ihop till dubbel tjocklek. Till talgljus måste veken vara proportionellt tjockare, i förhållande till ljusets tjocklek, än på ett ljus tillverkat av stearin.
  • Vekarna träs upp på smala pinnar och doppas i den smälta talgen tills de uppnått rätt tjocklek. Processen kan ta en hel dag i anspråk.
  • Temperaturen i rummet bör hållas låg för att talgen skall svalna mellan doppningarna. 15 grader är en bra temperatur.

Processen är densamma som vid doppning av stearinljus men kräver lägre rumstemperatur samt tjockare vekar.

Historik

Talgljus har brukats i Sverige sedan medeltiden men i början mest i kyrkor. Under 1600-talet kommer de troligtvis i mer allmänt bruk. Ljus tillverkades på gårdarna för eget bruk men hantverksmässig tillverkning förekom också. Tillverkningen i hemmen har pågått av nödvändighet tills fotogenbelysningen slog igenom på sent 1800-tal. Sedan avtog hemtillverkning av talgljus i betydelse.

Ett uppsving skedde under första världskriget då fotogenimporten ströps. Därefter försvann talgljustillverkningen till förmån för stearin och paraffin. När stearin blev mer tillgängligt kunde man blanda stearin med talg för att doppa ljus som tidigare men få ett finare, fastare ljus.

Ljusstöpning med stearin och paraffin har varit populärt som hobby under hela 1900-talet och är fortfarande vanligt förekommande.

Vidareförande

Från person till person.

Användande av talg istället för stearin och paraffin kräver intresse och praktiskt handlag. Tekniken får ses som museal.

Främjande

Tillverkning av talgljus har under de senaste tio åren årligen skett på Stiftelsen Skansen. Syftet har varit att lära sig förstå tekniken samt att föra ut teknik och kulturhistoria till allmänheten. Erfarenheterna från denna tillverkning finns dokumenterade hos Stiftelsen Skansen.

Att tillverka ljus av talg får ses som en död tradition. Tekniken upprätthålls i nuläget av Stiftelsen Skansen. Vilka andra museer som upprätthåller traditionen är osäkert. Det tycks som det även finns andra grupper som experimenterar med tekniken, olika historiska sällskap o. d.

Kommentera artikeln
Vill du kommentera den här artikeln? Använd kontaktformuläret nedan.Uppdaterad 09 november 2021
brinnande ljus