• Huvudmeny

Personalförteckning

Detta är en lista med hela personalen i bokstavsordning. Klicka på namnet så kommer du till personens egen sida.

Våra avdelningars förkortningar:

DAG = Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
DFU = Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
DUK = Digital utveckling och kommunikation
NAU = Namnarkivet i Uppsala
PS = Planering och samordning

Detta är en lista med hela personalen i bokstavsordning. Klicka på namnet så kommer du till personens egen sida.

Efternamn/Förnamn

Tjänst

Telefon

Avdelning

Ahlqvist, Carina

forskningsarkivarie

073-558 60 98

DAG

Ahltorp, Magnus

språkteknolog

073-679 13 05

Språkrådet

Alvtörn, Lovisa

dialektpedagog

073-558 60 38

DFU

Backlund, Andreas

personalstrateg

070-776 22 41

PS

Björklund, Kristin

forskningsassistent


NAU

Bylin, Maria

språkvårdare

070-450 99 79

Språkrådet

Carlström, Ann Kristin

avdelningschef

073-070 64 97

DFU

Cullum, Annica

assistent

070-734 66 92

DFU

Devine, Josefin

doktorand/föräldraledig

073-558 60 40

NAU

Domeij, Rickard

språkvårdare

073-558 60 41

Språkrådet

Edholm, Kajsa

studentmedarbetare


PS

Edqvist, Bengt

assistent

076-787 78 05

DAG

Ehnsmyr, Ester

kommunikatör

070-365 91 85

DUK

Embacher, Sebastian

språkvårdare, teckenspråk

073-558 60 43

Språkrådet

Eriksson, Gunnar

språkvårdare

073-558 60 44

Språkrådet

Frändén Märit

forskningsarkivarie

073-558 90 66

NAU

Gellerstedt, Tone

kommunikatör

070-497 68 77

DUK

Gezelius, Anna

samordnare minoritetsspråk

073-558 60 45

Språkrådet

Grennall, Maria

bibliotekarie

076-767 78 41

PS

Hagren, Kristina

forskningsarkivarie

073-558 60 47

DFU

Hanoush, Ratiba

assistent

073-558 60 48

DAG

Hasan, Baki

språkvårdare, romani chib

073-558 60 49

Språkrådet

Hedberg, Tomas

språkvårdare, teckenspråk

073-558 60 97

Språkrådet

Heikkilä, Riina

språkvårdare, finska

073-558 60 50

Språkrådet

Heimer, Ann

avdelningschef

073-070 65 40

PS

Hellström, Jan

assistent

073-558 60 95

DFU

Henriksson, Conny

projektassistent

073-558 60 51

DUK

Hessel, Jean

språkvårdare, jiddisch

073-558 60 52

Språkrådet

Holmér, Åsa

terminolog

073-558 60 66

Språkrådet

Hugoson, Marlene

forskningsarkivarie

073-558 60 54

DFU

Hyltén-Cavallius, Charlotte

forskningsarkivarie

073-558 60 55

DFU

Höglund, Laila

projektledare

073-558 60 56

Språkrådet

Jande, Per-Anders

språkteknolog/tjänstledig


Språkrådet

Kangas, Elina

språkvårdare, meänkieli

070-491 20 77

Språkrådet

Karlholm, Annika

forskningsarkivarie

073-558 60 59

DFU

Karlsson, Björn

systemutvecklare

070-404 48 55

DUK

Karlsson, Ola

språkvårdare

073-558 60 60

Språkrådet

Karman, Eleonor

ljudtekniker

070-559 96 23

DUK

Kierkegaard, Linn

webbredaktör

070-587 80 19

DUK

Kowalski, Harriet

avdelningschef

070-220 62 28

Språkrådet

Kuusela, Tommy

forskningsarkivarie

073-558 60 61

DFU

Larsson, Tarja

språkvårdare, finska

073-558 60 63

Språkrådet

Leibring, Katharina

förste forskningsarkivarie

073-558 60 64

NAU

Lovén, Anders

ekonom

070-559 98 24

PS

Lundqvist, Björn

forskningsarkivarie

073-558 60 67

NAU

Lyd, Jenny

kanslisekreterare

070-252 58 67

PS

Lyxell, Tommy

språkvårdare, teckenspråk

073-558 60 68

Språkrådet

Låås, Per

systemutvecklare

073-558 60 69

DUK

Löfdahl, Maria

forskningsarkivarie

073-558 60 70

DAG

Magnusson Petzell, Erik

forskare

070-280 11 31

DAG

Malmgård, Sofia

språkvårdare

073-673 43 87

Språkrådet

Mattfolk, Leila

namnvårdskonsulent

073-558 60 71

NAU

Midholm, Lina

forskningsarkivarie

073-558 60 72

DAG

Miller, Mia

jurist

070-720 70 27

PS

Neumüller, Kristina

forskningsarkivarie

073-558 60 73

NAU

Nilsson, Jenny

forskningsarkivarie

073-558 60 74

DAG

Nordström, Annika

arkivchef

076-787 78 02

DAG

Nylund Skog, Susanne

forskare

073-558 60 76

DFU

Olsson, Ingrid

språkvårdare, klarspråk

073-558 60 77

Språkrådet

Pihl, Elin

forskningsarkivarie

073-558 60 92

NAU

Richthoff, Annette

kanslisekreterare

073-558 60 78

DAG

Rosenqvist, Zingoalla

arkivassistent

073-558 60 79

DFU

Ryman, Lennart

forskningsarkivarie

073-558 60 81

NAU

Sandström, Gabriella

språkvårdare, klarspråk

073-558 60 82

Språkrådet

Sundin, Martin

generaldirektör

073-558 61 00


Sjöberg, Annika

samordnare

076-787 78 06

DAG

Sjöberg, Ulrika

kommunikationsstrateg

076-786 86 92

DUK

Skott, Fredrik

forskningsarkivarie

073-558 60 84

DAG

Solling, Daniel

foskningsarkivarie

070-710 66 10

NAU

Spetz, Jennie

utredare

073-558 60 85

Språkrådet

Steinholzt Sparby, Sara

kommunikatör

070-492 81 17

DUK

Strandberg, Mathias

forskningsarkivarie

076-101 17 61

DAG

Thelin, Eva

forskningsarkivarie

073-558 60 87

DFU

Thor, Anders

systemutvecklare

073-673 69 78

DUK

Thyr, Nina

arkivarie

070-559 89 13

PS

Tingsell, Sofia

språkvårdare

073-558 60 62

Språkrådet

Torensjö, Annette

avdelningschef

070-560 13 45

NAU

Webjörn, Karin

terminolog

073-558 60 99

Språkrådet

Wenner, Lena

forskningsarkivarie

073-558 60 89

DAG

Westerberg, Anna

förste forskningsarkivarie

073-558 60 90

DFU

Westerberg, Ulrika

ekonomiassistent

073-558 60 91

PS

Vilén, Yvonne

kanslisekreterare

073-558 60 93

Språkrådet

Öqvist, Jenny

forskare

073-558 60 94

DFUUppdaterad 09 november 2021