• Huvudmeny

För våra leverantörer

Fakturaadress

Institutet för språk och folkminnen
FE 913
838 74 FRÖSÖN

Samtliga fakturor till Isof ska märkas med referens:

  • Göteborg: ZZ1122ANRI
  • Stockholm: ZZ1122YVVI
  • Uppsala: ZZ1122ULWE

Elektronisk faktura (E-faktura)

Isof använder sig av Statens servicecenters e-handelstjänst med systemleverantör Visma Commerce.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår partsidentitet: Organisationsnummer (utan bindestreck) 2021001082

Transportmetod: Protokoll-SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1122

Elektronisk faktura (E-faktura) via leverantörsportal

Isof använder sig av leverantörsportalen Visma Proceedo Supplier Center för att ta emot elektroniska leverantörsfakturor.

Vill du, via e-post, få en inbjudan att registrera dig som leverantör i Visma Proceedo Supplier Center, kontakta kimmo.niva@isof.se.

Visma Proceedo Supplier centers loginsida når du via webbadressen:
https://www.proceedo.net/suppliercenter/ Länk till annan webbplats.

Uppdaterad 09 november 2021

Kontakt


Kimmo Niva, controller

Telefon: 0739-58 82 36

E-post: Kimmo Niva