• Huvudmeny

Tommy Kuusela

Forskningsarkivarie

Institutet för språk och folkminnen
Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
Box 135
751 04 Uppsala

Arbetar med:

 • Förfrågningar om folkminnen
 • Arkivväskan
 • Barn och ungdomsgruppen
 • Projektet Kunskapsbank över traditionell småskalig matkultur
 • Sägenkartan
 • Projektet Folktrons väsen, igår och idag
 • Sociala medier för folkminnen
 • Kunskapsspridning

Forskningsintressen:

 • Folktro och folktrons väsen
 • Magi och trolldom
 • Sagor och sägner
 • Myter, sagor och sägner i populärkulturen
 • Relationen mellan människor och djur i äldre tid
 • Fornnordisk religion

Uppdrag:

 • Styrelseledamot i Nathan Söderblom-sällskapet
 • Styrelseledamot i Länsforskningsrådet i Uppsala län
 • Styrelseledamot i Isländska sällskapet
 • Kommittén för Early North European Seminars (ENES)
 • Verksam inom Sällskaps- och husdjursseminariet vid Uppsala universitet
 • Verksam inom Human-Animal Studies vid Stockholms universitet

Publikationer:

Uppdaterad 09 november 2021

Kontakt


Tommy Kuusela

Telefon: 073-558 60 61

E-post: Tommy Kuusela