• Huvudmeny

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU)

Department of Dialectology and Folklore Research, Uppsala

Arkivcentrum i Uppsala

E-post: dfu@isof.se

Växel: 0200-28 33 33 (växel)

Obs! Endast bokade besök till arkivet

Med anledning av covid-19 vidtar Isof vissa försiktighetsåtgärder. För att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och erbjuda bra service tar vi för tillfället endast emot bokade besök till arkivet. Kontakta aktuell funktionsmejl för att boka tid.

Dialekter: dialekter@isof.se

Folkminnen: folkminnen@isof.se

Namn: namn@isof.se

Vi bistår som vanligt med råd och hjälp via telefon och e-post: 0200-28 33 33 (växel) eller dfu@isof.se.

Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19

Besöksadress arkivexpedition

Uppsala arkivcentrum
von Kraemers allé 21
752 37 Uppsala

Hitta hit: Expeditionen finns i den åttkantiga byggnaden, Oktogonen Länk till annan webbplats.

Postadress

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU)
Box 135
751 04 Uppsala

Uppdaterad 09 november 2021

Frågor om dialekter och folkminnen


Telefontid
: tisdag–torsdag, 13–15

Dialekter: 0200-24 33 00

Folkminnen: 0200-22 92 00

torghandel

DFU har fyllt 100 år

2014 fyllde Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) 100 år. Läs mer om arkivets historia och se och lyssna på smakprov från arkivet.

språkochfolkminnen.se/dfu100