• Huvudmeny

Personal

Personal på Avdelningen för planering och samordning

Namn

Roll

Ann Heimer

avdelningschef

Çimen Gustafsson

personalspecialist

Jenny Lyd

kanslisekreterare

Karin Kvarnfordt Niia

samordnare

Kimmo Niva

controller

Kristin Björklund

registrator

Maria Grenall

bibliotekarie

Mia Miller

jurist

Ulrika Westerberg

ekonomiassistent

Uppdaterad 09 november 2021