• Huvudmeny

Om projektet

Projektet Sägenkartan startades 2016 med syfte att tillgängliggöra äldre folkminnesarkivens äldre samlingar, dels utveckla nya verktyg för att söka i materialet.

Institutet för språk och folkminnen (Isof) lanserade en första version av kartan år 2017. Sedan år 2018 deltar även Norsk folkminnesamling (NFS, Universitet i Oslo) i projektet och sedan 2020 även Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Institutet för språk och folkminnen

Isof är en myndighet som samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Myndigheten arbetar också med språkvård och språkpolitik. Isofs uppgift är att forska, levandegöra och sprida vår kunskap samt att ge råd i språkfrågor.

Isof har en av Sveriges största folkminnessamlingar. På Sägenkartan har Isof valt att tillgängliggöra cirka 5 000 sägner från myndighetens arkivsamlingar i Göteborg och Uppsala samt ett antal tryckta folkminnessamlingar från 1800- och 1900-talen.

Norsk Folkeminnesamling

Norsk Folkeminnesamling (NFS) grundades 1914 och har alltsedan dess fungerat som ett arkiv för kulturhistoriskt material. Samlingen återfinns nu vid Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo.

På Sägenkartan har NFS valt att tillgängligöra ett urval av uppteckningar från 1800- och det tidiga 1900-talet.

Läs mer om NFS och dess samlingar Länk till annan webbplats.

Svenska litteratursällskapet i Finland

Svenska litteratursällskapet i Finland rf. (SLS) har till uppdrag att samla in, bearbeta, sprida kunskap och stöda forskningen om den svenska kulturen i Finland. SLS har verksamhet inom sektorerna arkiv, forskning, utgivning och förmögenhetsförvaltning. Hos SLS arbetar cirka 100 personer, i både Helsingfors och Vasa.

Mer information om SLS Länk till annan webbplats.

På Sägenkartan har SLS valt att tillgängliggöra delar av Finlands svenska folkdiktning (FSFD), ett omfattande verk på 21 volymer som gavs ut under åren 1917–1975. Detta verk omfattar den äldre finlandssvenska folktraditionen, insamlad i slutet av 1800-talet och under 1900-talets första decennier. Huvudtanken med att ge ut verket var att sprida kännedom om den svenska folktraditionen i Finland både till forskare och till allmänheten. Bokserien är indelad enligt åtta folkloristiska genrer varav sägner är en. De över 3 100 sägner som nu finns med på Sägenkartan är tryckta i volymen Mytiska sägner. I dag kan du ta del av hela verket Finlands svenska folkdiktning i digital form.

Finlands svenska folkdiktning i digital form Länk till annan webbplats.

Isofs logotyp, Svenska litteratursällskapet i Finlands logotyp och Universitet i Oslos logotyp.

Kontaktpersoner

Institutet för språk och folkminnen

  • Fredrik Skott (projektledare)
  • Per Låås (systemutvecklare)
  • Anders Thor (systemutvecklare)

Norsk folkeminnesamling

  • Line Esborg

Svenska litteratursällskapet i Finland

Tekniska specifikationer

Sägenkartan är uppbyggd kring en relationsdatabas (MySQL). Användargränssnittet är utvecklat med hjälp av JavaScript och React.js samt Leaflet.js för den interaktiva kartan. Vi använder oss av Lantmäteriets topografiska webbkarta samt kartor från OpenStreetMap och ESRI.

Uppdaterad 09 november 2021