• Huvudmeny

Om sägenkartan

På Hofjäll låg det ett jättekast. Jätten stod på Ryra och skulle slänga stenen mot Torps kyrka. Han nyttjade sitt ena strumpeband som slunga, men kastet gick inte fram, för strumpebandet gick av.

Uppteckning från Torp, Bohuslän

I Sägenkartan kan man läsa äldre berättelser om jättekast men också om häxor, näcken samt möten med både tomtar, varulvar och självaste Djävulen. På kartan finns ett litet urval, drygt 5 000 uppteckningar, från Isofs äldre arkivsamlingar och tryckta sägenutgåvor. Kartan är ett led i Isofs strävan att tillgängliggöra samlingarna och därmed också att öka intresset för och kunskapen om folkminnen. Sedan januari 2018 finns dessutom ett urval av sägner från Norsk folkeminnesamling (Universitet i Oslo) att läsa på kartan. 

teckning i färg med man som räcker över en svart katt till näcken

Offra en svart katt till näcken, så får man lära av honom att spela fiol. Illustration: Carl-Martin Bergstrand (arkivuppteckning: IFGH 6858:102)

Vad är en sägen?

Sägner är ofta muntligt överförda berättelser om hur människor uppfattar omvärlden, det förflutna och hur det övernaturliga tar sig uttryck i vardagen. Det rör sig om korta, ofta enepisodiska, berättelser med fast struktur. Till skillnad från sagor utspelar sig sägner i den verkliga världen. De återberättas ofta, men inte alltid, som sanning – alltså med anspråk på att bli trodda på. Många sägner finns spridda över ett mycket stort geografiskt område, andra är mer lokala.

I Sägenkartan ingår förutom sägner även andra typer av berättelser, exempelvis självupplevda möten med det övernaturliga, så kallade memorat, trosbeskrivningar och en och annan saga.

Folkminnesarkivens samlingar

Berättelserna som finns i Sägenkartan tecknades ner under det tidiga 1900-talet. Arkivets utsända, i regel unga studenter, reste runt och intervjuade äldre människor om det förgångna, om liv och leverne i 1800-talets Sverige. Dessutom engagerades lokalt arbetande upptecknare i det omfattande insamlingsarbetet.

I fokus stod det som uppfattades som svenskt eller regionalt och som gammalt, rentav försvinnande. Detta gör att samlingarna idag ger ett exotiskt intryck och att de inte heller på något sätt ger en fullständig bild av vad människor berättade om och trodde på. I sin helhet utgörs samlingarna, trots sin storlek, av ett urval både vad det gäller vilka som intervjuades och vad som tecknades ned. Med en medvetenhet om dessa förhållanden är de dock en viktig källa till förståelsen för immateriella kulturarv i Sverige.

Sägner handlar ofta om företeelser, möten och personer som upplevs som annorlunda. Ofta återspeglar berättelserna därför rädslor av olika slag, liksom fördomar. Ett exempel är sägner om trollkunniga, där ofta andra etniska grupper liksom präster pekas ut. Även språkligt sett används ibland ord och omnämnanden som är tydligt rasistiska. Med andra ord kan sägnerna användas för att synliggöra uppfattningar om De Andra i 1800-talets Sverige, men däremot knappast som källa till kunskap om hur de som pekats ut har levt, vad de har sagt eller trott i verkligheten, utanför sägnernas värld.

Hjälp till!

Sägenkartan innehåller drygt 5 000 sägner. En försvinnande liten del av Isofs samlingar. Hittar du inga eller få uppteckningar från din ort? Eller vill du veta om det finns mer material från ett visst område eller om ett visst ämne? Kontakta oss gärna med frågor och om du vill hjälpa till att skriva av och tillgängliggöra sägner på Sägenkartan.

Synpunkter

Sägenkartan är under arbete, bland annat pågår arbetet med att kvalitetssäkra texterna på kartan. Hittar du fel? Har du förslag eller synpunkter? Vill du hjälpa till att skriva av berättelser? Kontakta oss gärna via e-post: fredrik.skott@isof.se

Uppteckaren Ivan Markendahl intervjuar en man i Dalsland. Foto: Tage Heimer

Uppdaterad 09 november 2021