• Huvudmeny

Kartor

På Isof pågår arbetet med en rad olika digitala kartor med det övergripande syftet att förmedla kunskap och material om dialekter och folkminnen. Nedan återfinns en länk till Sägenkartan, Dialektkartan, databasen Hitta folkmusiken och Matkult.

Dialektkartan

Uppdaterad 09 november 2021