• Huvudmeny

Nyord för dig i skolan

Läromedel i svenska för högstadie- och gymnasieelever

Detta är ett webbaserat läromedel som innehåller uppgifter och diskussionsfrågor med koppling till nyord och nyordslistan. Materialet är tänkt att kunna användas på både högstadiet och gymnasiet.

Ny läromedelsversion januari 2020

Vi har från januari 2020 uppdaterat den gamla versionen av läromedlet. Det har nu omorganiserats och breddats så att det även fungerar för högstadiet. Ordexemplen har delvis uppdaterats och materialet har kompletterats med en lärarhandledning. Har du synpunkter på läromedlet, använd kontaktsidan.

Uppdaterad 09 november 2021